ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวีรเดช จันทนุกูลเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)ลาออกจากราชการ 
2นางอมรรัตน์ จันทนุกูลวัดบ้านหนองคูลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 07/03/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7