ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2555
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชวน แก้วกล้าโรงเรียนท่าเรือวิทยาบ้านสาม อำเภอเม่ลาน้อย สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2
2นายธนชัย รัตนมาลาโรงเรียนพิมายสามัคคี 1บ้านหัวปอน อำเภอขุนยวม สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 1
3นายจรูญ จันทจรโรงเรียนโนนเพ็ดวิทยาบ้านน้ำเพียงดิน อำเภอแม่ฮ่องสอน สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 1
4นายณัฐพล วุฒิพุทธิศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)บ้านบุญเลอ อำเภอสบเมย สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 07/03/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7